Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Matúš

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Romanticko-dobrodružný príbeh o pánovi Váhu a Tatier Matúšovi Čákovi.
Romanticko-dobrodružný príbeh o "pánovi Váhu a Tatier" Matúšovi Čákovi - Trenčianskom na motívy diel slovenských autorov - Olejkára J. M. Hurbana, Matúša Trenčianskeho V. Paulinyho-Tótha, Bitky pri Rozhanovciach J. Záborského a Magistra rytiera Donča L. N. Jégeho. Do príbehu Matúša vstupujú postavy z Hurbanovho Olejkára, Paulího novely Matuš Trenčiansky, Záborského trúchlohry Bitka pri Rozhanovciach a Jégeho novely Magister rytier Dvonč. Dovolili sme si zamiešať ich osudy, pospájať ich v novom príbehu pri zachovaní ich základných charakterov, podľa možnosti motivačné prehĺbených. V tomto príbehu, v ktorom sa romantické preplieta s politickým sme aspoň v kocke zobrazili postavu Matúša Čáka a udalostí, ktoré viedli k porážke pri Rozhanovciach v roku 1312. Matúš je i príspevkom k poznaniu súradníc Čákovej doby ako časti našich národných dejín. Naviac táto téma poskytuje cez dnešnú optiku dosť príležitostí na úvahy o mieste nášho regiónu v európskych dejinách.