Dobrí ľudia ešte žijú

Záverečná časť televízneho triptychu o potrebe ľudskej spolupatričnosti odohrávajúca sa pred a počas vianočných sviatkov.