Zypa Cupák

Filmové spracovanie humoristickej novely Jána Čajaka ml.