Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Čas dohviezdny - čas ľúbezný

Vhodné pre všetkých
Folkórne pásmo o vianočnom zvykosloví na Liptove.