Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

Púť vody

Dokumentárny film o cesty vody od vysokohorských plies, mohutných vodopádov, podzemných i povrchových tokov, rašelinísk, močiarov po rieky s ramennými systémy, ktorá na našom malom území pomáha vytvárať mozaiku unikátnych biotopov.