Púť vody

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Dokumentárny film o cesty vody od vysokohorských plies, mohutných vodopádov, podzemných i povrchových tokov, rašelinísk, močiarov po rieky s ramennými systémy, ktorá na našom malom území pomáha vytvárať mozaiku unikátnych biotopov.
Dokumentárny film predstavuje cesty vody od najvyšších polôh až po veľké rieky. Jej rozmanité podoby od vysokohorských plies, mohutných vodopádov, podzemných i povrchových tokov, rašelinísk, močiarov, riek s ramenným systémom. Každý biotop vytvára vhodné životné podmienky iným druhom fauny a flóry.