Hviezda prvej veľkosti

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Dokumentárny film o štúrovcovi - rímskokatolíckom kňazovi Ondrejovi Cabanovi.

Najdôležitejšie zo všetkého čo sa vo svojom živote snažil rímskokatolícky kňaz Ondrej Caban je odkaz súčasnosti, ktorý zostáva nadčasový. Spočíva v tom, že aj keď sme rôzni a máme rôzne záujmy a názory, na spoločnej veci ktorou je pozdvihnutie úrovne ducha národa môžeme spoločne konštruktívne spolupracovať. Vedomí si toho, že len vďaka spolupráci môžeme napredovať. V dnešnej dobe je tento odkaz aktuálny viac, než kedykoľvek inokedy.