50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Balíček snov

Vianočné stretnutie našich i zahraničných spevákov na Lednickom zámku.