50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Ukryté v lese, schované v tŕstí

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Prírodopisný dokumentárny film o dunajskom mokraďovom ekosystéme.
Na miestach veľkého spádu v krajine pod Bratislavou začína sa rieka Dunaj vetviť do siete nestálych bočných ramien. Bolo to tak už v dávnej minulosti a rozsiahla sieť dunajského mokraďového ekosystému tvorila takmer celú hranicu medzi naším územím a Maďarskom. Vnútrozemská delta tvorila časť Žitného ostrova. Po výstavbe Vodného diela Gabčíkovo sa územie viac ako 40 km štvorcových zmenšilo o polovicu. I keď sa z tohto veľkého lesa stalo chránené územie, aktivity ľudí v jeho negatívnej premene pozorujeme na každom kroku. Holoruby, a ťažba nepoznajú ročné obdobia, vegetačný kľud. Ramenné celky sú rozbrázdené cestami a hrádzami. Voda tečie pomaly, sedimentácia ohrozuje podstatu, množstvo, zloženie vody a jej život. Menia sa všetky podmienky pre faunu a flóru veľkého dunajského lesa. Zdalo by sa, že krivka negatív nemá konca a padá stále dole. Sú však miesta, oázy, akváriá ako vytrhnuté z pôvodného fungovania mokraďového lesa. A tu by sa mal náš dokument otvárať. Stratené v húštinách smaragdové krištáľové vody sú sýtené priesakmi. Ani avifauna migrujúca na sever a teplý juh nezmizla. V rôznych obdobiach roka tu nachádzame šedé a biele volavky, vzácnych čiernych bocianov a brodivých vtákov vo veľkých skupinách. Lovci tichých ranných rozbreskov ale aj chladných súmrakov sa tu stretávajú najmä v jeseni. Sú to akoby obrazy zázrakov v tak rušnej krajine, z ktorej sa veľa berie. Malé ostrovy kypiaceho života skryté turistovi, ktorý tou krajinou prechádza. Je to zvláštny neuveriteľný svet, tak podobný zatopeným pláňam Afriky. Neuveriteľné. Nebude to však trvať dlho... Každým dňom sa dá pozorovať, že kúsok toho všetkého odchádza. O to nástojčivejšia je potreba zdokumentovať a umelecky sprostredkovať tento svet. Plytké vody pôdnych deformácií skrývajú desiatky šedých a bielych volaviek. Pod ich nohami sa v plytkej mútnej vode hýbe množstvo karasov, pleskáčov, kaprov a sumčekov amerických. To Dunaj každoročnými záplavami zásobuje lovcov. Nastáva lov až do vyčerpania. Začína už za hmlistého svitania. Končí súmrakom noci. Aktivity volaviek, divých kačíc, kormoránov rozrážajú svojimi náletmi morské orly. Nevídané divadlo kľudu sa mení behom sekundy na loveckú agresivitu. Krištáľový svet mysterióznych podvodných stromov, vegetácie a rýb je len o kúsok ďalej od týchto lovísk. Je neuveriteľné čo skrývajú steny stromov, žihľavy a mračná komárov divákovi otvárajúcemu túto oponu pod Bratislavou.