To je váš prípad, Šetaffy

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Detektívny príbeh z dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia v Bratislave.
Vo štvrtom príbehu musí Šetaffy behom jedného dňa vyriešiť krádež vzácneho rodinného šperku, ktorý sa stratil manželke ministerského radcu pani Enderovej.