To je váš prípad, Šetaffy

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Detektívny príbeh z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v Bratislave.
Príbehy sú samostatnými prípadmi s kriminálnou zápletkou, ktoré však majú spoločného menovateľa - predstaviteľa zákona, policajného inšpektora Šetaffyho, prvého populárneho slovenského detektíva. V prvej časti musí inšpektor Šetaffy vyriešiť delikátnu záležitosť. Najvyššie miesta majú záujem získať informácie o pohybe a činnosti istého vysokopostaveného muža, pána Lopašovského. Zistilo sa, že v poslednom čase disponuje kapitálom niekoľkonásobne prevyšujúcim jeho príjmy. Každú sobotu kamsi zmizne s plnou peňaženkou a v pondelok ráno sa vracia. Nemá ani len toľko, aby zaplatil fiaker...