Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Koncert Edity Gruberovej z katedrály sv. Martina

Vhodné pre všetkých
Záznam koncertu z BHS 2011.
Duchovná hĺbka liturgickej hudby a "anjelský hlas" Edity Gruberovej – dva výrazné symboly, vizuálne umocnené monumentálnym interiérom Dómu sv. Martina. Jedinečný vokálny prejav divy koloratúry dopĺňa zvučný bas Jozefa Benciho, organistka Bernadetta Šuňavská a Slovenský filharmonický zbor pod vedením Blanky Juhaňákovej.