Za koledu ďakujeme

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Novoročné koledy v interpretácii Myjavskej cimbalovky, Folklórneho súboru Váh a Folklórneho súboru Zemplín.