Hudobný relax

Vhodné pre všetkých
Orchester Diabolské husle so spevákmi a inštrumentalistami rôznych hudobných žánrov.