Tour de France 2022
Tour de France 2022

Zem spieva

Vhodné pre všetkých HD
Etnografický film Karola Plicku o ľudových zvykoch na Slovensku.
Meno českého fotografa a filmára Karola Plicku nie je verejnosti neznáme. Počas jeho pobytu na Slovensku v tridsiatych rokoch vzniklo niekoľko ojedinelých fotografických a filmových prác. Spomeňme aspoň Za slovenským ľudom /1928/, Po horách, po dolách /1929/, či nedávno v STV odvysielaný cestopis Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi /1937/ Zem spieva z r.1933 možno označiť ako slávnu filmová poému, ktorá sa vyznačuje i mimoriadnymi etnografickými hodnotami, zachytáva slovenské ľudové zvyky, ako sa odrážali v piesňach a tancoch, v obyčajoch, v detských popevkoch i hrách. Je to umelecky komponovaný záznam ľudových tradícii, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch. Vo svojej dobe išlo o unikátny dokument, naprosto sa odlišujúci od vtedajšej tvorby Na výrobe sa okrem spoločnosti Lloyd podieľala Matica Slovenská a jeho vznik podporil i vtedajší prezident ČSR Tomáš Gariggue Masaryk.