Herec
Herec

Rodná zem

Hudobno-tanečný film, ktorý oslavuje ľudovú tvorivosť slovenského národa. / k úmrtiu sólistky SĽUKU, tanečnej pedagogičky a dramaturgičky spätej aj so Slovenskou televíziou Hedy Melicherovej /