Herec
Herec

Hľadanie stratených svetov (Hľadanie stratených svetov - Sicílski králi na uhorskom tróne)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o málo známych udalostiach slovenského stredoveku.
Film o anjouovskom panstve patrí do uceleného cyklu o dejinách Slovenska v stredoveku. Rozpráva o udalostiach veľmi málo známych; objasňuje spoločnú taliansko-uhorskú minulosť, ktorá trvala takmer sto rokov a veľa znamenala aj v dejinách Slovenska. Bol to významný čas, dalo by sa povedať slávny čas. Štrnáste storočiu sa v našich dejinách hovorí talianske, nielen preto, že na uhorskom tróne sedeli Taliani, pre celú krajinu, vrátane Slovenska to bolo obdobie veľkých zmien.