Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Stávka s čertom

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Komediálny príbeh nakrútený na motívy Tatranských povestí Kazimierza Przerwu-Tetmajera.
Filmová komediálna rozprávka na motívy Tatranských povestí Kazimíra Przerwu - Tetmajera. Rozpráva o živote, práci a svojskom humore obyvateľov Vysokých Tatier na prelome 20. storočia. Ústrednou témou filmu, ktorá sa vinie celým dejom, je láska v jej mnohorakých podobách. Rozpráva o vzťahu medzi mužom a ženou v rozličných životných situáciách. Sleduje tri páry dvojíc v rozličných vekových kategóriách. Spoluúčinkovali obyvatelia obce Ždiar, Osturňa.