50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Do zbrane, kuruci!

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Slovenský historický film.
V roku 1831 vypuklo na Slovensku povstanie, zapríčinené útlakom, hladom a vykorisťovaním, ale aj správami o trávení obyvateľstva. V tom období sa na východnom Slovensku šírila cholerová epidémia a zdravotnícke opatrenia, väčšinou neúspešné, boli interpretované ako vražedné úklady panstva, ktoré sa chcelo zbaviť nespokojného ľudu. Povstanie však nemalo jednotné velenie a čoskoro bolo vojenským zásahom kruto potlačené.