Senior klub

Vhodné pre všetkých Skryté titulky

O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku. Príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli študovať na univerzite tretieho veku.

Motto: Byť mladým, to vie každé teľa, ale byť starým to je kumšt. slovenské príslovie Každý z nás žije individuálny a neopakovateľný život. Všetci prežívajú a pociťujú starnutie ináč. Odchod do dôchodku je podľa sociológov, psychológov či psychiatrov obrovskou zmenou pre dosiaľ aktívnych ľudí, ktorí sa z jedného dňa na druhý prehupli do kategórie „neproduktívnych“, a teda aj do istej miery neužitočných. Publicisticko-dokumentárny film, ktorý bude prvým dielom monotematického cyklu Senior klub sa zaoberá problematikou ľudí vyššieho veku, ich postavením v spoločnosti, snahou ešte stále žiť aktívny život a niečo sa naučiť. Motívom nielen tohto filmu, ale aj celého cyklu je túžba zmeniť pohľad na skôr narodených ľudí, teda na tých, ktorí nám odovzdali svoju múdrosť a životné skúsenosti. Chceme ozrejmiť, že aj oni majú miesto v našej spoločnosti a zaiste nie to posledné. Starých ľudí často označujeme ako neproduktívnych, ekonomicky náročných, nežiaducu konkurenciu mladých, nerentabilných... Nemáme pravdu. Prechod do staroby nie je u každého bez konfliktov, často prináša problémy s ktorými sa musíme vyrovnať. Proces vyrovnávania sa s procesom starnutia je ovplyvňovaný vlastnosťami osobnosti. Čím je človek starší, ťažšie sa prispôsobuje zmenám. V našej hierarchii sú najzávažnejšie ekonomické zmeny po odchode do dôchodku, smrť životného partnera, odchod detí z domu, vylúčenie z pracovného a následne i spoločenského života. Vzniká i problém voľného času. Starší človek ho má akosi nadbytok. Čo s ním? O tom všetko chceme v našom filme hovoriť. Predstavíme trojicu ľudí, ktorí nepovažujú odchod do dôchodku za koniec všetkého, naopak, je to pre nich príležitosť konečne sa venovať svojim koníčkom, vzdelávaniu, rozvoju a doplneniu doterajších vedomostí. Ľudí, pre ktorých sa návrat do školských lavíc stal prostriedkom k ďalšiemu získavaniu vedomostí, zručností a poznania. Budú hovoriť o tom, čo pre nich znamená prechod do dôchodku, ako vnímajú starobu a starnutie, prečo sa rozhodli študovať diametrálne odlišné smery, ako bolo ich pôvodné povolanie, čo im to dáva a ako to vplýva na ich život a život ich rodín. Chceme ponúknuť alternatívu obyčajnému „prežívaniu“ toho, čo nazývame zaslúžený odpočinok.