Športová televízia
Športová televízia

Portrét (Ráčte vstúpiť, pán Havetta!)

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Filmové leporelo venované tvorbe režiséra Ela Havettu.
Filmové leporelo, venované tvorbe režiséra a scenáristu Ela Havettu cez spomienky jeho spolupracovníkov - kolegov a priateľov, doplnené ukážkami z jeho filmov. Napriek tomu, že životná, a teda aj umelecká cesta slovenského režiséra Ela Havettu bola krátka /1938-1975/, svojou tvorbou sa stačil výrazne zapísať do našej filmovej a televíznej histórie. Jeho meno sa spája najmä s celovečernými filmami Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné i s celotelevíznymi magazínmi Ráčte vstúpiť ! Elo Havetta bol nielen režisérom a scenáristom, ale jeho kreativita a talent sa prejavili aj v oblasti fotografie a v grafických návrhoch. Bol človekom, ktorý žil pre film. Pri realizácii projektov dokázal preniesť iskru nadšenia na svojich spolupracovníkov-priateľov, čo sa zákonite odrazilo aj vo výsledku diela. So spomienkami na Ela Havettu sa s televíznymi divákmi podelia jeho priatelia, spolužiaci, pedagógovia v leporele Ráčte vstúpiť, pán Havetta, ktoré pripravil jeho priateľ Ján Fajnor.