Slávnostné otvorenie roka Ľudovíta Štúra

Priamy prenos.