Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Pánu učiteľovi z lásky

Dráma zo školského prostredia.