Magická osmička

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Pokus o rekonštrukciu domácich a zahraničných politických udalostí, ktoré predchádzali vzniku 1.predvojnovej ČSR.
Rok 1918 patrí k tým magickým, keď sa rozhodovalo - po skončení 1.svetovej vojny, o osude Čechov a Slovákov. V minulosti prezentovaný mýtus o vzniku 1.predvojnovej ČSR - spoločnom štáte Čechov a Slovákov, sa na základe nových faktov úplne rozpadol. V záverečnom dokumentárnom filme zo série Magická osmička - ROK 1918, skutočnosť a ilúzie, budú poprední slovenskí historici rozoberať objektívne a nové fakty, ktoré ovplyvnili vznik ČSR. Povojnová situácia hlavne na Slovensku, nebola taká ideálna, ako sa predtým pertraktovalo. Bola priam chaotická a v mnohých smeroch protirečivá. Táto skutočnosť je objektívne daná aj tým, že slovenské politické špičky v otázke vzniku spoločného štátu neboli jednotné: časť z nich inklinovala, podobne ako zo začiatku aj USA a Veľké Británia, k myšlienke zachovania celistnvosti Uhorska. Iná časť, ktorá bola v menšine, presadzovala súžitie s českým bratským národom. Situáciu na Slovensku komplikovala aj veľmi napätá spoločenská klíma, plná nepokojov a rabovačiek. Je preto paradoxom, že až 2 dni po vyhlásení ČSR v Prahe sa k vzniku spoločného štátu prihlásili slovenskí politici len 30.októbra 1918 podpísaním tzv. Martinskej deklarácie. Vo filme sa tvorcovia pokúsia rozobrať a vysvetliť zmenu postoja USA k vzniku ČSR, akú úlohu zohrala Pitsburská dohoda, ako to bolo v skutočnosti s autonomistickými požiadavkami časti a pod.