Ambulancia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Moderná otorinolaryngológia zmenila vyhliadky na lepšiu kvalitu života detí postihnutých hluchotou a nedoslýchavosťou. Relácia ťaží z príbehov divácky „zaujímavých“ účinkujúcich pacientov. Kľúčová je rodina, ktorá má tri nepočujúce deti, z toho dvom už prinavrátili sluch implantáciou, a jedno dieťa ešte čaká na svoju operáciu. Ich príbeh je aj dokumentáciou sociálneho aspektu hluchoty, jej dopadu na rodinu a vzťahy. Postupne prejdeme spektrom vrodených i získaných ochorení sluchu, počnúc príznakmi, uvedomením si vážnosti ťažkostí , až po nájdenie cesty k náprave, alebo aspoň k čiastočnému zlepšeniu. Spolu s prednostom ORL Kliniky Prof. MUDr. Profantom a jeho kolegami - účinkujúcimi odborníkmi, ktorí v dokumente postupne vstupujú do deja, spoznáme príznaky ochorení, ich diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, a kvalitu života v liečbe i po nej.