Boris a Brambor
Boris a Brambor

Ambulancia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
sprievodca svetom zdravotníckych informácií
Intervenčná rádiológia - mladý, dynamicky sa rozvíjajúci odbor medicíny - má obrovský podiel na záchrane životov pri rôznych akútnych cievnych príhodách, je však málo známe, že intervenční rádiológovia dokážu pomôcť aj pri najčastejšej vážnej neurologickej diagnóze - akútnej cievnej mozgovej príhode. Priekopník intervenčnej rádiológie u nás MUDr. Ivan Vulev, etabloval neurointrevečný zákrok - vyberanie trombu z upchatej mozgovej tepny priamo cez „kľúčovú dierku“, teda malý otvor v cieve na nohe - ako jednu zo štandardných metód liečby náhlej cievnej mozgovej príhody. V tomto vydaní Ambulancie Vám prinesieme záznam takéhoto liečebného výkonu priamo z operačnej sály. Uvidíte nielen odstránenie príčiny vzniku trombotických cievnych mozgových príhod, ale ukážeme vám aj, ako vyzerajú, a ako rozsiahlo škodia tieto „zátky“ v mozgu. Pri ich neliečení totiž dokážu pacienta nielen nezvratne paralyzovať, ale úplne vyradiť zo života. Rozsiahlym skúmaním sa už síce dávnejšie exaktne preukázalo, že určité percento nálezov v mozgu sa dá vyberať z mozgu endovaskulárne – teda cez malý vpich na stehne a pacienta tak celkom vyliečiť, ak to však má pomôcť viacerým pacientom, je nevyhnutné, aby o tom vedeli všetci, ktorých sa to týka a aby tento servis fungoval nepretržite, teda 24 hodín a 7 dní v týždni. V tomto vydaní Ambulancie chceme vyzdvihnúť, že je to možné najmä vďaka excelentnej medziodborovej spolupráci neurológov a intervenčných rádiológov... Tak, ako to bolo v prípade pani Márie: Vďaka jej rýchlemu zdiagnostikovaniu u primára neurológie MUDr. Vastimila Serdahelyho z Fakultnej nemocnice v Skalici a včasnej neurointervencii prednostu intervenčnej rádiológie Doc. MUDr. Ivana Vuleva z Národného ústavu Srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Obaja tak uchránili túto ženu, matku, v plnej sile a v zrelom veku, pred stratou samostatnosti a kvality života.