Ambulancia

Dvojka | Piatok 6.12.2019, Muži, neignorujte karcinóm prostaty!


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD

sprievodca svetom zdravotníckych informácií

Relácia je postavená na príbehoch dvoch mužov – inžinierov v najlepšom veku a príbehu tretieho staršieho láskavého múdreho pána žijúceho vo svete literatúry a muzejníctva, ktorým do života zasiahla rakovina prostaty. Mladší páni sú v plnom v rozkvete svojich síl 50 - tnik inžinier, druhý o niečo starší podnikateľ-filantrop, ktorý sa venuje vode, z lásky k rodnému kraju postavil a daroval rodnému mestečku fontánu. Obom týmto zaujímavým chlapom v kreatívnej a dynamickej etape života rakovina prostaty zmenila ich pohľad na svet a priviedla ich ku kľúčovému rozhodovaniu: či podstúpia obmedzujúcu chirurgickú liečbu, ktorá síce dokonale odstráni nádor, ale vážne zasiahne do života muža... Tretí príbeh pána profesora, literárneho vedca a zakladateľa národnej, knižnice poukazuje na prínos modernej medikamentóznej liečby pokročilého karcinómu prostaty, ktorá umožňuje dlhodobo viesť plnohodnotný život aj v zrelom veku muža po 80-tke. Na pozadí troch príbehov zaujímavých mužov v rôznych etapách života prinášame divákom celé spektrum špičkových diagnostických a liečebných metód rakoviny prostaty v prostredí urologickej kliniky a ďalších odborných pracovísk Martinskej univerzitnej nemocnie. Cieľom tohto vydania Ambulancie je priblížiť moderné postupy manažmentu rakoviny prostaty a priniesť nádej, a to najmä vďaka precíznej interpretácii širokej problematiky hlavným účinkujúcim odborníkom - popredným slovenským urológom pán prof. MUDr. Jánom Klimentom, PhD., a jeho kolegom z Kliniky patológie a nukleárnej medicíny.

Nájdete nás na Facebooku