Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Reláciu najbližšie vysielame

Ambulancia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
sprievodca svetom zdravotníckych informácií
Na Slovensku sa ročne rodí približne 40 až 50 detí s rázštepovou chybou, je to v rámci európskeho normálu. Napriek vymoženostiam a pokroku v medicíne nie je príčina rázštepov pery a podnebia doteraz úplne objasnená. Ide o multifaktoriálne ochorenie, ktoré musí sledovať celý tím odborníkov: pediater, chirurg, foniater, logopéd aj čeľustný ortopéd. doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. prednosta Kliniky plastickej chirurgie LFUK a UNB MUDr. Jozef Fedeleš, PhD. chirurg