Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

Ambulancia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
sprievodca svetom zdravotníckych informácií
Ako endoskopická bronchoskopia a hrudníková thorakoskopia zmenila pohľad na kvalitu života ľudí trpiacich ohrozením života v dôsledku chronických ochorení a závažných stavov priedušiek? Relácia je postavená na príbehu pacientky pani Magdalény, ktorej priedušky pomaly ale isto zachvacuje rast nádoru. Je odkázaná na pravidelné intervenčné bronchoskopické zákroky, ktorými jej pravidelne spriechodňujú priedušky. Pani Magda by už nebola medzi nami, keby nebolo pána primára MUDr. Jonnera a jeho kolegov vo vyšných Hágoch – v Národnom ústave tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie. Tu jej pravidelne endoskopicky špeciálnou metódou EBUS (Endobronchiálna Ultrasonografia) diagnostikujú rozsah poškodenia a metódou Intervenčnej bronchoskopie, pomocou stentov a laserov znovu spriechodnia jej priedušky. Okrem hlavnej účinkujúcej do deja pristupujú ďalší pacienti so svojimi príbehmi: pani ktorej prerastá karcinóm štítnej žľazy do priedušiek, a pán ktorému vnikol do priedušiek cudzí predmet a tam sa usadil. Keby nebolo týchto moderných metód, ich diagnóza by mohla skončiť fatálne.