Grimasy Friederiky Schüllerovej

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD
Dokumentárny film o priekopníkovi slovenskej kinematografie Eduardovi Schreiberovi a jeho filmovej múze.
EDUARD SCHREIBER bol členom sklárskej rodiny, ktorá podnikala v Lednických Rovniach a svojou existenciou významným spôsobom zasiahla do sociálnej i kultúrnej situácie miestnych obyvateľov.