Liga proti rakovine

Galaprogram k 25.výročiu charitatívnej organizácie Liga proti rakovine.