EURO 2020
EURO 2020

Európski knihári

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár
Dokumentárny film o knihárovi, ktorý viaže biblie .
Dokumentárny film o knihárovi, ktorý viaže biblie a tomuto remeslu prepadla aj jeho dcéra. Spája ich tak jedna láska. Jiří Fogl ( autor faksimile Kódexu gigas ) - technologický postup, ktorý uplatnil pri zhotovení kódexu. Na samotnej realizácii spolupracoval s tímom kolegov z rôznych oblastí, ktorí mu pomáhali pri jeho zhotovení. Pre zhotovenie vernej reprodukcie tlače bolo potrebné prispôsobiť aj špeciálne zhotovený kartón. Po zošití a úprave knižného bloku ( mierne zaoblenie a prekašírovanie chrbta knižného bloku ) musela jeho hrúbka mať 19 cm s pripočítaním knižných dosiek a kovania 28 cm. Kódex Gigas je zviazaný v drevených doskách potiahnutých svetlou kožou s kovovým zdobením. Rozmer dosiek je 920×505×22 mm. Pôvodne obsahoval 320 pergamenových listov (640 strán) veľkosti 890×490 mm. Osem listov bolo vyrezaných, nevie sa kedy, kým a prečo. Odstránené listy pravdepodobne obsahovali rehoľné pravidlá benediktínskeho rádu. Hmotnosť celého kódexu sa uvádza okolo 80 kg, na výrobu potrebného pergamenu boli spotrebované kože 160 oslov. Kódex Gigas je najväčšia rukopisná kniha (kódex) na svete. Bola pravdepodobne napísaná začiatkom 13. storočia v podlažickom kláštore pri Chrudimi. Býva označovaná latinsko-grécky Codex Gigas (v preklade „Obrovská kniha“), alebo podľa výnimočného vyobrazenia diabla tiež ako Diablova biblia. Zámerom autora bolo zhrnúť všetko poznanie do jediného diela, vytvoriť akúsi „knižnicu v jedinej knihe“. Do knihy je latinsky vpísaná celá biblia, Starý a Nový zákon, Kosmova kronika česká, a celý rad ďalších traktátov (okrem iného z histórie, etymológie a fyziológie) a menších spisov, kalendár s nekrológom, zoznam bratov podlažického kláštora, zaklínadlá a rôzne dobové záznamy..