Nebojme sa slovenčiny

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Vedieť dobre po slovensky je "in".
Druhú časť cyklu venujeme úskaliam písomného a ústneho prejavu. Zameriame sa pritom najmä na mladšiu generáciu (no nie len na ňu). Budeme sa venovať písaniu životopisov, motivačných listov, ústnemu prejavu na pohovore, komunikácii s nadriadeným. Časť relácie sústredíme na komunikáciu v multikultúrnom prostredí, ktoré je na Slovensku bežným javom, a ktoré pred používateľov slovenčiny stavia mnohé výzvy. Téma pre študentov, manažérov, zahraničný manažment, personálne agentúry, úrady práce.