Nebojme sa slovenčiny

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Vedieť dobre po slovensky je "in".
Štvrtá časť priamo nadviaže na predchádzajúcu. Komunikácia IT odborníkov s laickou verejnosťou, nezrozumiteľné návody, zmluvy, neschopnosť inštruovať klienta cez telefón, nezrozumiteľný jazyk lekárskych správ a úskalia takejto komunikácie - to všetko bude témou štvrtej časti nášho cyklu. Zároveň sa zameriame na vzťah dieťa-rodič v kontexte textových správ, facebooku, emailovej komunikácie. Tému rozoberieme s IT odborníkmi, jazykovedcami, psychológmi, mladými ľuďmi. Poukážeme na škody, ktoré môže priniesť nekvalitná komunikácia a podceňovanie tejto oblasti.