Tour de France 2022
Tour de France 2022

Nebojme sa slovenčiny

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Vedieť dobre po slovensky je "in".
V piatej časti cyklu si priblížime, čo všetko – okrem moderných technológií a vývoja – vplýva na bohatstvo jazyka a komunikáciu. Predstavíme si jednotlivé profesie, ktoré pracujú so slovom v audiovizuálnej a hudobnej oblasti a povieme si, aké je dôležité, aby vývoj jazyka ovplyvňovali a obohacovali domáci tvorcovia. Priblížime, akým spôsobom táto tvorba obohacuje slovnú zásobu slovenčiny. Mladým ľuďom predstavíme, čo všetko táto práca obsiahne, aké vzdelanie musia mať a čo je predpokladom úspechu v tejto oblasti.