Krížové výpravy

Dvojka | Streda 28.03.2018, Cesty viery


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Aké boli príčiny a motivácie prvej krížovej výpravy?

Putovanie na sväté miesta malo v náboženskom živote kresťanov veľký význam počas celých dejín kresťanstva. Od čias Krista sa najvýznamnejšie pútnické miesta nachádzajú vo Svätej zemi, predovšetkým v Jeruzaleme. Len necelých 100 rokov od smrti proroka Mohameda si moslimovia podmanili dve tretiny vtedajšieho kresťanského sveta, vrátane severnej Afriky a Španielska. Dokonca útočili na Francúzsko. Nakoniec sa kresťania rozhodli brániť a pápež Urban II. vyhlasuje krížovú výpravu, ktorej cieľom je pomoc byzantskému cisárovi a zabezpečenie slobodného pohybu pútnikov vo Svätej zemi. Úspech prvej krížovej výpravy historikov udivuje dodnes.

Nájdete nás na Facebooku