Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Z kapsy rozprávkara

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Druhá časť rozprávkového triptychu na motívy Pavla Emanuela Dobšinského o putovaní Pána Boha po slovenskej zemi.
V druhej časti Polepšený Ďuro sa pútnik pristaví pri chalupe majstra Ďura, ktorý,hoci aj deväať remesiel ovláda, predsa biedu trie a viní za to len nespravodlivosť Pána Boha.S kyjom v ruke rozbehne sa ho nájsť a spravodlivosti sa dožadovať. Na krížnych cestách sa stretne s pastierom a žobrákom- alebo že by to bol sám pútnik? -,ktorí ho za pomoc obdarujú zázračnými darmi - a Ďuro pre svoju z brklosťopäť o ne príde,opäť iných viní a s kyjom sa chce na krížnych cestách s darcami porátať. Nájde tam len pustovníka a ten opäť pomôže,vymení kyjak za palicu a nasmeruje ho ku krčmárke,ktorá ho odary obrala.Ďuro ich s pomocou zázračnej, samobuchnátujúcej palice získa späť. Zdá sa, že už mu budeiba sveta žiť a svoje ruky, ktoré ovládajú deväť remesiel použije len na jedenie.Ale jeho múdra žena vie, ako s ním i s darmi naložiť - Ďuro sa vráti k práci a dary na krížne cesty - aby zasa niekomu v čase najväčšej núdze mohol nimi pútnik pomôcť. zemi - o prchkom majstrovi, ktorý sa musel na vlastných chybách poučiť.