Amaro Džives - Náš deň

Galavečer pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.