Slovenské miniatúry

Vhodné pre všetkých
Prehliadka drevených kostolíkov pod Duklou.