Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Horacius

Televízna inscenácia vrcholného diela francúzskeho klasicizmu Pierra Corneilla.