50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Majster Kristián

Detský program Audio komentár
Animovaný seriál o majstrovi Kristiánovi.
Animovaný večerníčkový seriál.