Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Pasodoble pre infarkt

Komorný príbeh muža tesne pred infarktom je psychologickým prienikom do vnútra človeka.