Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Príhovor prezidenta SR k ukončeniu 2.svetovej vojny