Príhovor prezidenta SR k ukončeniu 2.svetovej vojny