Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Letiace tiene

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna adaptácia novely Svetozára Hurbana Vajanského.
Televízna inscenácia, dramatizácia novely S.H.Vajanského. Autor zachytil na osudoch zemianskej rodiny Imricha Jablonského proces úpadku zemianstva zavinený prenikaním kapitalizmu do spoločenského i hospodárskeho života. V spojení zemianstva spätého s pôdou a národne uvedomelej inteligencie videl autor spoločenskú perspektívu v národnoobrannom zápase.