Dielo z depozitára 2015 (Dielo z depozitára - Dominik Skutecký - Maliarka kvetín)

Vhodné pre všetkých HD
V krátkych cykloch predstavujeme diela a ich autorov uložené v depozitároch rôznych slovenských galérií.
Dominik Skutecký - Maliarka kvetín Bývalý dom Gabriela Betlena, sedmohradského kniežaťa a vodcu protihabsburgovského povstania z 15. storočia. Dnes jedno zo sídiel Stredoslovenskej Galérie v Banskej Bystrici, ktorá spravuje množstvo umeleckých diel z rôznych období.