EURO 2020
EURO 2020

Ej, husári

Vhodné pre všetkých
Tanečné spracovanie starej slovenskej ľudovej balady v podaní Lúčnice.
Ej, husári je stará slovenská ľudová balada z čias boja proti Turkom. Je rozdelená na viac častí. Na jej základe vytvoril S. Stračina hudobný podklad pre tanečné spracovanie v choreografii Š. Nosáľa, kde sóla tancujú A. Boskovičová, členka baletu SND a Š.Zima, člen súboru Lúčnica.