Bakalári 1975

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Cyklus malých televíznych príbehov zo života súčasníkov na tému "To dieťa má uši všade".