Bakalári 1983

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Cyklus malých televíznych príbehov zo života podľa námetu televíznych divákov.
Cyklus malých televíznych príbehov zo života podľa námetu televíznych divákov. Hlavnou postavou prvého bakalárskeho príbehu "Plášť" je príslovečne roztržitý a až neuveriteľne zábudlivý profesor, ktorý sa práve vďaka vtipotvorným vlastnostiam dostane do chúlostivej a nepríjemnej situácie. Príbeh „Nevesta“ je o mladých ľuďoch. Marika vie len to, že čaká dieťa s Paľom, ktorý býva v internáte na izbe číslo šestnásť. Rodinný klan vyvinie aktivitu nájsť Paľa. Dopustia sa však omylu, a preto sa musí začať všetko znova. Príbeh „Služobná cesta“ je o vedúcom, ktorý sa chystá na služobnú cestu. Jeho sekretárka však pochopí, že so služobkou nie je čosi v poriadku a tak vyvinie úsilie s pravým morálnym zanietením, aby zachránila jeho manželstvo...