Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Diskotéka pre starších

Vhodné pre všetkých
Domáce a zahraničné evergreeny v diskotékovom rytme s Ivanom Krajíčkom.