Radosť zo života

Jednotka | Štvrtok 9.05.2019, Vincent Šikula


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Dokument o uznávanom prozaikovi, básnikovi a publicistovi

Slová sú semená, ktoré nám daroval Boh. Tie slová sú klíčivé, v každom, aj tom tvrdom slove je uložené zrno a záleží len na nás, čo z toho zrna vyklíči. /Vincent Šikula/ Na Vincenta Šikulu spomínajú prvá manželka Alica Kalmančoková, druhá manželka Anna Šikulová, dcéra Veronika Šikulová, sestra Alžbeta Vandová, spisovateľ Ján Litvák a suseda Mária Fialová.

Nájdete nás na Facebooku